asarp banner klar lång
Skärmavbild 2011-06-25 kl. 15.45.39

Hej och välkomna till vår renoveringsblogg! Vi heter Ida och Jerker och här kan ni ta del av vårt renoveringsprojekt. Det sägs att hus kommer till en och vi kan bara hålla med. Trots att huset är lite stort och det finns oerhört mycket att göra så föll vi för det första gången vi såg det. Läs mer...
Skärmavbild 2011-04-12 kl. 15.11.44
nedervaningA

overvaningA

• Förstuga
• Sal
• Salong
• Arbetsrum
• Kök
• Serveringsgång
• Allrum
• Fasad
• Utbyggnad
• Trädgård
• Flyglarna
Vinden
• Gårdsplan
2011
2010
2009
2008
2007

En plan för trädgården

Plan b
Under de år vi bott här så har vi haft ett tydligt renoveringsfokus på husen, det känns som vi hela tiden har skött trädgården med vänsterhanden. Men om man tänker efter så har ändå åtskilliga timmar lagts på att rensa sly, plocka skrot i form av överväxta kylskåp och ölburkar, ta bort nerblåsta träd, klippa gräsmatta etc. Detta slit i kombination med tidsbrist och ren och skär trädgårdsokunskap har lett till att engagemanget varit lågt. 

Men när vi nu i höstas ordnande med framsidan så gjorde det lite oväntat att även trädgården fick karaktär. Inramningen av gårdsplanen innebar att allt på andra sidan staketet samlades ihop till något eget. Grinden skapade en tydlig ingång och blev en utgångspunkt, en gnista för vår trädgårdsplan. Dessutom har vi haft fåren, de har gjort ett fantastiskt arbete genom att beta ner och omvandla trädgården från en ogenomtränglig urskog till en synlig park med konturer och former.

Så tankarna har börjat komma och det finns nu en grov plan för trädgården. Den är enkel och förhoppningsvis genial och ser till våra förutsättningar med barn, för lite tid och en samtidig önskan att emellanåt kunna sitta ner i trädgården och ta det lugnt med ett glas saft. Eller ett glas gott vin för den delen. Vi behöver utveckla trädgården stegvis, i takt med att vi lär känna den, i takt med vad vi hinner med och i takt med vårt trädgårdskunnande.  Så, hur gör vi nu med den lite stympade gamla trädgården? Vi ska utnyttja fåren så mycket som möjligt och begränsa de ytor som kräver underhåll. Efter hand som tid, lust och kunskap växer så kan man "återerövra" mer och mer av trädgården. Om man vill. 

Det går nu en axel, väst-öst, rakt mot mangårdsbyggnadens dubbeldörrar. Vi tänker att man fortsätter denna axel rakt igenom huset och ut på baksidan. Här skapar vi en hanterbar gräsyta där vi har mer kontroll, mer ordnat och ansat. Kanske mer symmetrisk barock i förlängningen. Vi ramar in ytan med ett staket i linje med kortsidorna, precis som på framsidan. Utanför blir det mer av en engelsk trädgård eller park som får växa fram efter hand och där vi låter fåren agera gräsklippare!

I några kommande inlägg så tänkte vi dyka ner i de olika delarna av trädgården och förklara hur vi tänker, hoppas vi kan få lite feedback från kloka trädgårdsägare.